‘Composed Office’ is een site-specific project waarbij we de voorgevel van een Deventerkantoorpand in een instrument veranderen door een dertig-tal geluidsbronnen aan de voorgevel te bevestigen.  Het werk maakt onderdeel uit van een serie werken die we maken onder de noemer Architone; een serie waarbij we onderzoeken hoe we de publieke ruimte kunnen veranderen middels geluidskunst. De instrumenten, waarvan de klankkasten bestaan uit standaard houten transport kisten, zijn speciaal voor dit project ontworpen. Er zijn 2 type instrumenten; een tril-instrument en een snaarinstrument, gebaseerd op de middeleeuwse hurdy-gurdy. De instrumenten zijn mechanisch gestuurd, aan de buitenkant van de gevel in de kantoorramen gemonteerd van waaruit lange snaren naar de straat zijn gespannen. De klankkasten zijn voor iedereen duidelijk te zien en te horen en we maken ter plaatse een compositie voor gebouw en instrumenten.

 

‘Composed Office’ is a site-specific project in which we change the façade of an office building into an instrument by attaching thirty or so sound sources to the façade. The work is part of a series that we make under the name Architone; a series in which we investigate how we can change public space through sound art. The instruments, whose sound boxes consist of standard wooden tshipping boxes, have been specially designed for this project. There are 2 types of instruments; a vibrating instrument and a stringed instrument, based on the medieval hurdy-gurdy. The instruments are mechanically controlled, mounted on the outside of the façade in the office windows from where long strings are stretched to the street. The sound boxes can be clearly seen and heard by everyone and we make a composition for the building and instruments on the spot.